Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing. De voorwaarden die Aprendi voor haar dienstverlening gebruikt kunt u hier downloaden. Op alle projecten is de module algemeen van toepassing en per project kunnen daar specifieke modules aan toegevoegd worden. Dat vermelden we in onze offertes.