Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Aprendi.

Aprendi acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. Aprendi houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en regelgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Aprendi, te Zwolle.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Aprendi legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, een adviestraject ontvangt, een publicatie bestelt, uw interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Aprendi. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, emailadres en telefoonnummer), functiegegevens, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen en bestelde producten.

 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten, verbetering van de dienstverlening van Aprendi, ten behoeve van de financiële administratie en de uitvoering van accountantscontroles, om de website van Aprendi te beveiligen en webstatistieken op te stellen. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van Aprendi, eventueel ook na beëindiging van uw abonnement. Om deze informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses, is het mogelijk dat wij deze gegevens (laten) combineren met bij Aprendi bekende (persoons)gegevens.

 

De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken.

 

Aprendi verkoopt uw gegevens niet

Aprendi zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend, op uw verzoek, aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag. Aprendi, haar medewerkers en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Bedrijfsoverdracht

Indien Aprendi, onderdelen of activa van Aprendi worden overgedragen aan een derde, zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Aprendi zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

 

Gebruik e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven in het kader van de koop van een product of dienst van Aprendi dan mag dit e-mailadres door Aprendi gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van Aprendi, tenzij u heeft aangegeven dat u niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden. Heeft u uw e-mailadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van de koop van een product of dienst van Aprendi, dan zal dit e-mailadres uitsluitend voor e-mails met commerciële, charitatieve of ideële doeleinden worden gebruikt wanneer u Aprendi daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In iedere e-mail zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres door Aprendi voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

 

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een kaartje te sturen naar het adres dat op onze website vermeldt staat, via het contactformulier op de website of met een e-mail via service@aprendi.eu.

 

Gebruik van Cookies

Aprendi maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Aprendi maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van Aprendi voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt Aprendi ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Dit kan echter uw gebruik van sommige onderdelen van onze website in de weg staan. Voor meer informatie over het beheer van cookies, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.

 

Aprendi en andere websites

Op de sites van Aprendi treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Aprendi kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Aprendi, service@aprendi.eu.

 

Wijzigingen

Aprendi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bekijk daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Aprendi.